Hoppa till sidans innehåll

Spelar- och ledaransvar


Knivsta IK skall erbjuda en verksamhet för ungdomar som upplevs som rolig och trygg för såväl spelare, tränare, ledare och föräldrar. För att få detta att fungera ställs vissa krav på de som uppträder som representanter för Knivsta IK, och nedanstående förslag bör ingå i ett ”kontrakt” som respektive lag tar fram.

 

SPELARE

Att vara spelare i Knivsta IK innebär följande vid de tillfällen när man på något sätt representerar klubben:

 • Att man i uppträder på ett korrekt och föredömligt sätt både på och utanför planen.
 • Att när man bär vår träningsoverall förväntas det att man uppträder som man själv vill bli bemött och med stolthet över vår förening.
 • Att man följer ”Riktlinjer för Nolltolerans” från Upplands fotbollsförbund (se Policys).
 • Att man kommer väl förberedd och i god tid till match och träning, och hör av sig vid förhinder.
 • Att man motverkar mobbing och inte kommer med kränkande kommentarer. Att man är en god kamrat och plockar fram något positivt istället.
 • Att man håller ihop i med och motgång!
 • Att man tackar motståndare och domare efter match.
 • Att man på ett aktivt sätt ställer upp på de aktiviteter som klubben arrangerar under året

TRÄNARE

Att vara Ungdomstränare i Knivsta IK innebär:

 • Att man kommer i god tid och är väl förberedd inför träningar och matcher
 • Att man följer ”Riktlinjer för Nolltolerans” från Upplands fotbollsförbund (se Policys)
 • Att man värnar om varje individ och inte favoriserar någon spelare utan är bestämd och rättvis och tillämpar samma regler för alla.
 • Att man bygger upp självförtroendet hos de aktiva som för stunden inte känner att de lyckas så bra.
 • Att ta ut och coacha laget till matcher.
 • Att samarbeta med övriga ledare inom laget så att alla arbetar mot föreningens och lagets uppsatta mål.
 • Att känna sig samhörig med föreningen och dess övriga ledare; Laget får inte bli "mitt" för tränaren utan skall utgöra en av flera gemensamma delar av Knivsta IK ´s verksamhet, där helheten är en garanti för framgång.
 • Att man alltid bär klubbens träningsställ vid match och träning och uppträder på ett sådant sätt som man själv skulle vilja bli bemött på.
 • Att aldrig använda ironi: det kan feltolkas.
 • I de lägre ungdomsklasserna, se till att alla får spela och att alla får en möjlighet att spela på olika platser i laget, likaså att alla får möjlighet att prova på att vara lagkapten, om de så vill.
 • Att vara ett gott föredöme för barn och ungdomar både på och utanför planen.
 • Att vara lyhörd och göra allt man kan för att motverka mobbing.
 • Att man ger barnen och ungdomarna information om rätt sammansatt kost och rätt mängd sömn och är uppmärksam på ätstörningar.
 • Att man i olika sammanhang både privat och i samband med idrottsutövning tänker på att man representerar Knivsta IK och verkar som ett föredöme för de aktiva.
 • Att man kommer att möta situationer då man samarbetar med människor som inte alltid har samma åsikt som man själv har.
 • Att man ibland får ta emot kritik, både berättigad och oberättigad.
 • Att man måste kunna säga ifrån till föräldrar och aktiva som försöker styra matcher eller negativt kritiserar sitt eget eller andras barn. Detsamma gäller kritik mot domare och andra funktionärer.
 • Att man får information och har stöd ifrån Fotbollssektionen och styrelsen.
 • Att man deltar i ledarträffar som man kallas till och tar själv initiativ till planeringsmöte med de aktiva och föräldrarna inom laget.
 • Att använda i första hand Fotbollssektionen för att diskutera problem som uppstår med de aktiva eller deras föräldrar.

LAGLEDARE

Att vara Lagledare i Knivsta IK innebär:

 • Att man sköter informationen och är en viktig länk mellan ledare, aktiva och föräldrar avseende ordningsregler, träningstider, matchkallelser, läger och aktiviteter under året.
 • Att man skapar föräldragrupper som kan ta hand om aktiviteter från Arbetsordningen (Bilaga 1) samt lagspecifika uppgifter såsom cuper, avslutningar, föräldramöten etc.
 • Att vara lagets och Knivsta IK:s representant vid matcher.
 • Att man ansvarar för att LOK-registrering sker i ”idrott online” enligt klubbens instruktioner.
 • Att man skriver laguppställning inför matcher och cuper.
 • Att man verkar för trivsel, gemenskap och uppmuntrar föräldramedverkan.
 • Att man tillsammans med tränarna och klubbens materialansvarige ser till att all nödvändigt material finns tillgängligt för laget och att detta vårdas väl.
 • Att man är ekonomiskt tänkande och ser till hela föreningens bästa, inte bara det egna laget.

FÖRTROENDEVALD ELLER FUNKTIONÄR

Att vara förtroendevald eller funktionär inom Knivsta IK innebär:

 • Att man är ett stöd för tränare och lagledare.
 • Att man är huvudansvarig för rekrytering och att Utbildningsplanen (Bilaga 2) av nya tränare och ledare efterlevs.
 • Att man ombesörjer introduktionen av nya tränare och ledare.
 • Att man tar fram förslag på lämpliga tränings- och ledarskapsutbildningar för tränare och ledare.
 • Att man samordnar bokningar av träningstider utomhus men även halltider för inomhusträningar.
 • Att man följer och introducerar Verksamhetsplanen för samtliga inom sektionen.

FÖRÄLDER

Att vara Förälder inom Knivsta IK innebär:

 • Att man ser till att barnen kommer säkert till och från träning och match, samt att man respekterar tiderna.
 • Att man inte coachar barnen vid träning och match.
 • Att man respekterar de beslut som tränare och ledare fattat både för match och träning.
 • Att om man skall framföra konstruktiv kritik till tränare och ledare, gör detta på ett lämpligt sätt och vid en lämplig tidpunkt.
 • Att man givetvis ställer upp vid de arrangemang som föreningen anordnar under året, för att våra barn och ungdomar skall ha möjlighet till en meningsfull sysselsättning.
 • Att man deltar vid föräldramöte.
 • Att man om barnet är sjukt, ej skickar honom/henne på träning eller match.
 • Att man ser till att barnet har druckit, ätit och är utvilad innan match och träning.
 • Att man efter förmåga ställer upp vid match och träning (körning, tvätt etc.) Hjälp behövs alltid.
 • Att man uppmuntrar alla spelare i laget under match både i med och motgång.
 • Att man ser domaren som en vägledare och inte kritiserar hans eller hennes bedömningar. De har också rätt att göra fel!
 • Att man ställer upp och är Matchvärd vid hemmamatcher.
 • Att man hjälper och lär sitt barn att tåla både vinst och förlust.
 • Att man ser till att sitt barn har riktig och ändamålsanpassad utrustning.
 • Att man representerar föreningen vid match.
 • Att man tänker på att det är ditt barn som idrottar, inte du själv.
 • Att det viktigaste av allt är att ditt barn trivs och har roligt tillsammans med vänner!
Uppdaterad: 16 JAN 2014 13:45 Skribent: Jens Lindquist
Epost: This is a mailto link

Vår vision
Med glädje och gemenskap tar vi ansvar för fotbollens utveckling i Knivsta kommun. 

Våra Gräsytor - Status
Senaste uppdaterad 3/8 2016

Läs mer... 

Våra arrangemang


 

Hyr Ängby park

ÄngbyPark2016

Köp Ängby park-boken

Boken kan köpas på hemsidan i Sigtuna bokhandel, av PRO Knivsta, på ICA Nära och ICA Kvantum samt direkt av författaren.

Våra huvudsponsorer

Bildemo

RA-motor
imgres

Övriga sponsorer

- Widerlöv & Co
- Adidas
- Intersport

Vill du också sponsra KIK?

    

Postadress:
Knivsta IK - Fotboll
Box 107
74123 Knivsta

Kontakt:
Tel: 018380077
E-post: This is a mailto link

Se all info