Hoppa till sidans innehåll

Städning av omklädningsrum


Alla åkare i grupperna blå - lila + hobbygruppen ska hjälpa till med detta. Även du som tycker att du inte använder omklädningsrummet ska städa. Är man medlem i klubben, så måste man hjälpa till med vissa saker. Klubben måste ha ett fungerande omklädningsrum och klubbrum.

 

Under Nyheter på hemsidan publicerar vi städschemat inför varje termin.

 

Städningen bör utföras någon gång under helgen, men ni bör även titta till papperskorgar m.m. under veckan. Barnen kan gärna hjälpa till med städningen, men det är Ni föräldrar som har ansvaret för att det blir rätt utfört. Det finns en arbetsbeskrivning på anslagstavlan i klubbrummet.

 

Om ni inte kan städa den veckan som ni har fått, så får ni själv ordna med ett byte. Men säg till Karin, så att vi vet vem som ska städa. 

 

Tänk på att vi har sopsortering. Ni måste slänga soporna på rätt ställe ute på sopstationen. Vi kan annars bli skyldiga att betala en avgift till Tyrs Hov. De brännbara soporna ska slängas i containern som är avsedd för brännbart material. Deponi ska slängas i deponikärlet. Organiskt material (matrester mm), ska slängas i en behållare avsedd för organiskt material.

 

Läs på skyltarna ute på sopstationen, så att ni slänger på rätt ställe!

 

Städmaterial finns uppe i klubbrummet (vid sidan om kylen). Lite städsaker till omklädningsrummet finns där nere.

 

Under dagtid är omklädningsrummet inte larmat. Du måste gå in via dörren som är vid entrén. Skulle du mot förmodan inte komma in genom denna dörr, måste du kontakta vaktmästaren. Du får INTE gå in genom den andra ingången för då går larmet.

 

Uppdaterad: 2010-01-24 12:54
Skribent: Gunilla Borglin