Hoppa till sidans innehåll

Värdegrund


Huskvarna pistolskytteklubbs verksamhet vilar på en demokratisk grund och följer FNs konvention om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt att vi arbetar för jämlikhet oavsett etnicitet, sexualitet, kulturell och social tillhörighet, politisk eller religiös åsikt eller funktionsnedsättning. Alla har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck. Alla blir bemötta med respekt och har samma sociala ställning i klubben. I föreningens stadgar har den enskilde individen insyn, delaktighet och inflytande oavsett ålder. Vi arbetar aktivt för mångfald och inkludering samt fysisk och social tillgänglighet så att alla ska kunna delta. Vi tar helt avstånd från alkohol, narkotika, dopning.

Styrelsen har till uppgift att aktivt säkerställa att man följer:

Svenska Pistolskytteförbundet:

§ 1 Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) är riksorganisation för landets föreningar som driver verksamhet med pistolskytte inom de grenar som förbundet har på sitt program. Förbundet är en frivillig försvarsorganisation. Förbundets uppgift är att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver. Detta innebär att förbundet ska verka för en ökad skjutskicklighet samt en ansvarsfull och säker hantering av dessa vapen – inklusive en bred tränings och tävlingsverksamhet – vilket är till gagn för rikets försvar och säkerhet. Som anslutna till förbundet har även kretsar och föreningar att följa de regler som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna.

Svenska Skyttesportförbundet:

1 § Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) har till uppgift att främja skyttesporten i alla dess grenar samt såväl inom som utom Sverige vara dess företrädare. SvSF ska företräda skyttesporten som medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och följa idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt kapitel 1 i RF:s stadgar. SvSF arbetar för skyttet som en idrott med samhällsansvar där alla kan delta på sina villkor och ska främja och utveckla skyttesporten som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik internationell elit.

Uppdaterad: 10 NOV 2019 09:46 Skribent: Pavlos Chatsigeorgiadis

Postadress:
Huskvarna Pistolskytteklubb - Skyttesport
Bråneryd 3
56142 Huskvarna

Besöksadress:
Huskvarna Pistolskytteklubb, Bråneryd 3
56142 Huskvarna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link